General

For more information about the festival or general information feel free to contact us.

Super-Sonic Jazz

Weteringschans 6
contact@supersonicjazz.nl

Member

Questions regarding your membership; changing information or cancelation. Please let us know how we can help. 

Membership questions

members@supersonicjazz.nl

Anbi Status

Het platform Super-Sonic Jazz is een initiatief van Stichting Super-Sonic Jazz, een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
Klik op de links hieronder voor meer informatie:

 

Download het activiteitenverslag van Super-Sonic Jazz 2020
Download de jaarrekening van Super-Sonic Jazz 2020
Download het beleidsplan van Super-Sonic Jazz 2021 t/m 2024